tisdag 17 april 2018

Förskoleklassen skriver om sina LEGO-gubbar

Förskoleklassen har fått skapa sina egna legogubbar, och innan de började rita så hade vi ett samtal och punktade upp lite vad de kunde ha i åtanke när de skapade sin gubbe. Vi pratade om olika känslor och hur man kan visa sina känslor med sitt ansiktsuttryck. 
Ser alla Lego-gubbar likadana ut i ansiktsuttrycken? 
Nej, de kan ha massa olika uttryck. 
Vi bestämde oss för att våra gubbar skulle få ett namn, ålder och 
vad hen är bra på eller tycker om att göra. 


Lego är bra på så sätt att de flesta barn har en koppling till Lego så det blir en vardagsnära skrivuppgift. Uppgiften kan man sedan samtala kring och bygga på utifrån barnens intressen. 
Dessa legoskapelser ska nu monteras på sugarpaper och sättas upp på display. 

// Annica, F-klass på Essviks skola

måndag 16 april 2018

Kroppen

Vi har arbetat med tema kroppen i vår 3:a. Våra elever har sedan fått skriva ett manus och använt iPads för att filma scenerna till sin film. Nu håller vi för fullt på att klippa ihop till färdiga filmer. Vi tänker avsluta temat med en filmdag med popcorn, röda mattan och oscarsutdelning.
/Annika Öberg och Maria Vahlsten

måndag 9 april 2018


Blogg mars

Vi har avslutat arbetet med den magiska dörren. Upplägget var fantastiskt bra. För våra elever blev det dock lite långdraget. Att antingen jobba mer intensivt med materialet och inte en gång i veckan som vi gjorde hade nog varit bättre. Sen att de skulle ha fått skrivit innan de ritade bild till kapitlet. Halva gruppen fick rita först och skriva sedan och då tyckte flera att det blev svårt. Men böckerna är klara för hopsättning och jag tror de flesta är nöjda med sitt arbete.

tisdag 3 april 2018

Visol och Nationella proven för hand i åk 3?

Jag funderar lite kring Nationella proven tillsammans med visol. Våra elever som jag har nu skriver proven nu och de har arbetat med visol sedan de gick i åk 1. De är med andra ord vana att skriva på padda även om de tränat en del för hand. Det jag upptäckt är att även om våra elever har tränat mer för hand än rekommenderat när de arbetar med visol så tycker jag att de behöver skriva ännu mer för hand för att vara bekväma med det inför nationella proven som de gör för hand med penna. Ett tips till er andra som arbetar med visol. Träna mycket för hand också så blir det inte lika jobbigt för eleverna inför åk 3 och nationella proven.
Kim Staaf

lördag 31 mars 2018

Vill tipsa om "Vara vänner" på UR.SKOLA. Vi har i förskoleklassen följt alla avsnitt. Handlar om empati, kompisskap och mod. Vi har tittat på varje avsnitt via smartboarden - sedan samtalet om dessa. Vidare har vi ex skrivit "starka ord" som de tagit med sig och ritat bilder till dessa. Syftet är ju att förebygga kränkningar och mobbning bland barn. Vi har även gjort olika forumspel, där eleverna får vara med och berätta om "spelet". Hur var det från början? Har man kunnat gjort något annorlunda?
Ha det gott//Lizette & Maggan F - klass.

onsdag 28 mars 2018

Känslotema i Årskurs 1 på Essvik

Under vårterminen har vi i årskurs 1 på Essvik bytt innehåll i vårt VISOL-arbete. I höstas startade vi upp arbetet med ett nytt tema varje vecka där en fråga skulle besvaras med minst tre meningar. Exempelvis hade vi "Vad vill du bli när du blir stor?" som tema en vecka till att arbeta med "Mitt favoritdjur" nästa vecka. Denna termin har vi lagt fokus på känslor i veckans VISOL-tema. Med samma typ av upplägg som tidigare där eleverna skriver minst tre meningar utgår veckans lektion från ett nytt känslobetonat ingångsläge. Det kan vara: "Jag glömmer aldrig när..." eller "Jag önskar att..." där eleverna får en given början på en mening som de tillsammans i sina skrivarpar får utveckla.

 
 
Eleverna har visserligen både utvecklats och blivit mer van vid VISOL-arbetet men vi upplever att genom att skriva med känslor som utgångsläge har vi fått mer engagerade och fokuserade elever på lektionerna. Dessutom får vi vuxna även reda på vad våra elever upplever och känner. En anledning till varför känslor fungerar så bra för eleverna att utgå ifrån kan vara att deras känslor bygger på upplevelser. På så vis ger vi eleverna skrivuppgifter som både är motiverande, väcker känslor och är engagerande.
 


 
I slutet av varje arbetspass får eleverna klistra in sina texter i sin VISOL-bok och rita en bild till.
 


 
Det är så spännande att lära sig mer om hur vi kan arbeta med ASL i klassrummet allt eftersom vi både lär känna eleverna bättre och genom att vi som nyutexaminerade kommer in mer i yrket.
Fortsättning följer...
 
 

måndag 26 mars 2018

Skrivutvecklingen just nu i åk 1 och åk 2.

I årskurs 1 arbetar vi vidare med att skriva mycket på Ipad just nu. I historia arbetar vi med barn förr i tiden och har fokuserat på barnens tillvaro och på sågverksepoken som är en viktig del av Svartviks historia. Det har väckt mycket intresse och engagemang hos eleverna och därför har det lockat till skrivande. Denna gång pratade vi om vikten av att en person skriver och den andra hittar på, det måste jag påminna mycket om. Resultatet blev faktatexter om barns liv i skolan förr och om barns leksaker. Som vanligt väldigt roligt att gå runt och lyssna på barnens samtal om texten och meningarna. Vi har också skrivit frågor (i par) som vi kan ställa till en äldre person som gått här på skolan tidigare. 
Vi har också tränat på att skriva om något vi varit med om (friluftsdagen) och då fick eleverna skriva en och en. Det är ju bra att få se vad de kan när de skriver på egen hand, men också bra att våga prova själv. De fick mycket hjälp för att komma igång och stödmeningar på tavlan för de som ville ha mer hjälp. När de skriver själva blir resultatet lite spretigare och nackdelen är att de som behöver prata för att skriva inte skriver lika bra. Fördelen är att de som kommit långt i sitt skrivande verkligen kan utmana sig själva och fundera över svårare saker som stavning och var man ska sätta ut punkt. Det är viktigt att även de elever som kommit långt i sin skrivutveckling får utmaningar för att skolan ska vara intressant. Därför varvar jag lite mellan att skriva enskilt och i par.
 

 
 
 
 
I årskurs 2 arbetar vi vidare med genrepedagogiken och cirkelmodellen i skrivandet. Här varvar vi mellan att skriva på dator och att skriva för hand. De senaste veckorna har eleverna skrivit brev till mig och vi har tränat på faktatexter och återgivande text. En reflektion jag gjorde efter det senaste arbetet med återgivande text är att steg 1 och 2 verkar vara viktigast för 2:orna men att steg 3 blev en sak för mycket. Efter att ha lyssnat på en podd (didaktorn) där läraren beskrev vad viktigt det är att inte hoppa över steg 3 (när man tittar på en exempeltext och jobbar med dess delar tillsammans) så ville jag jobba mer med det i klassen innan de skrev en egen återgivande text. Men resultatet blev kortare texter och lite svårare att komma igång med skrivandet upplevde jag. Vet inte om det beror på att vi även gjorde steg 3 innan de fick skriva själva, eller om det beror på att återgivande text kan vara lite svårt att skriva? Får testa utan steg 3 nästa gång och se om skrivandet går lättare då. En positiv sak som hade inverkan på texterna däremot var att vi arbetade en hel del med tidsord innan eleverna började skriva. Vi hjälptes åt att hitta andra ord än "sen" och "sedan" när man skriver om något nytt som händer. Många tyckte det var roligt med utmaningen att hitta nya tidsord och det märktes även i texterna när de skrev senare.
 
/ Anna-Lotta